Advies Kinderombudsman op wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting

Reactie Kinderombudsman op Contouren werkagenda route naar inclusief onderwijs

Kinderen debatteren in de Tweede Kamer.

Brief Kinderombudsman aan minister BZK inzake wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau

Zorgen over knelpunten in regeling voor gedupeerde kinderen kinderopvangtoeslagaffaire

Brief met inbreng plenair debat Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

KOM011/2022

Rapport 'Politie, RvdK, VTK en DJGB leren onvoldoende van onrechtmatige uithuisplaatsing'