Brief aan staatsecretaris Van der Burg over onveilige en stressvolle opvang amv's in Ter Apel

Inbreng commissiedebat armoede- en schuldenbeleid 6 oktober 2022

Reactie wetsvoorstel 'Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs'

Brief aan Tweede Kamer met input voor debat over transgenderwet

2022.KOM009

Rapport 'Afstandsonderwijs aan leerlingen door gezondheidsrisico's moeder'

Reactie op ontwerpwetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders