Samenvatting Jaarverslag 2022 Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

1733096

Brief: Input Kinderombudsman voor het jeugddebat op 20 april 2023

1731997

Brief: knelpunten in het asielbeleid en het asielstelsel ten behoeve van een fundamentele heroriëntatie

Advies Kinderombudsman op wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting

Reactie Kinderombudsman op Contouren werkagenda route naar inclusief onderwijs

Kinderen debatteren in de Tweede Kamer.

Brief Kinderombudsman aan minister BZK inzake wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau

Zorgen over knelpunten in regeling voor gedupeerde kinderen kinderopvangtoeslagaffaire