Samenvatting Jaarverslag 2022 Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

Brief
1733096

Input Kinderombudsman voor het jeugddebat op 20 april 2023

Brief
1731997

Knelpunten in asielbeleid en asielstelsel ten behoeve van een fundamentele heroriëntatie

Brief

Advies Kinderombudsman op wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting

Brief

Reactie Kinderombudsman op Contouren werkagenda route naar inclusief onderwijs

Kinderen debatteren in de Tweede Kamer.
Brief

Brief Kinderombudsman aan minister BZK inzake wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau

Brief

Zorgen over knelpunten in regeling voor gedupeerde kinderen kinderopvangtoeslagaffaire

Rapport
KOM01/2023

Als de overheid niet thuis geeft