KOM008/2022

Rapport 'Onderzoek naar een tijdige asielprocedure voor amv's bij de IND'

Jaarverslag 2021 Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

Samenvatting Jaarverslag 2021 Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

KOM005/2022

Rapport 'Belang van leerlinge(n) onvoldoende onderzocht door school'

Brief aan staatssecretaris De Vries over de hersteloperatie toeslagenaffaire

KOM004/2022

Rapport 'Falende samenwerking tussen JBRR, RvdK en politie bij uithuisplaatsing'