Brief
1731997

Knelpunten in asielbeleid en asielstelsel ten behoeve van een fundamentele heroriëntatie

Brief

Advies Kinderombudsman op wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting

Brief

Reactie Kinderombudsman op Contouren werkagenda route naar inclusief onderwijs

Kinderen debatteren in de Tweede Kamer.
Brief

Brief Kinderombudsman aan minister BZK inzake wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau

Brief

Zorgen over knelpunten in regeling voor gedupeerde kinderen kinderopvangtoeslagaffaire

Rapport
KOM01/2023

Als de overheid niet thuis geeft

Brief

Brief met inbreng plenair debat Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Brief

Brief minister Kuipers over besluit kinderhartcentra

Rapport
KOM011/2022

Politie, RvdK, VTK en DJGB leren onvoldoende van onrechtmatige uithuisplaatsing

Brief

Brief aan staatssecretaris over toekomstperspectief Groningen

Brief

Brief met inbreng voor debatten over jeugdzorg