De klacht bij de Kinderombudsman

De heer Maas dient een klacht in bij de Kinderombudsman omdat hij vindt dat de politie zijn huis niet had mogen invallen om hem aan te houden terwijl zijn dochter Anne thuis was. De Kinderombudsman heeft deze klacht onderzocht en daarnaast ook gekeken of de politie voldoende rekening heeft gehouden met de kinderrechten van Anne bij de voorbereiding en uitvoering van de inval. 

De mening van Anne 

De Kinderombudsman heeft ook met Anne gesproken om van haar te horen hoe zij de inval heeft ervaren. Anne vertelde dat zij erg geschrokken was van de inval door de politie. Ze zag dat haar vader door de politie met bivakmutsen op werd aangehouden en weggevoerd. Daarna moest Anne aan tafel blijven zitten terwijl de politie haar huis doorzocht. Anne had niet het gevoel dat de politie echt rekening met haar hield. Ze heeft veel last gehad van wat er is gebeurd. Na de inval kon ze zich minder goed concentreren op haar schoolwerk en haalde ze haar toetsen niet. Ook durfde Anne niet alleen thuis te zijn uit angst dat de politie terugkwam. Anne heeft geen nazorg gehad. Dit had ze wel graag gewild. Anne begrijpt niet goed dat de politie niet een dag heeft gewacht met de inval zodat ze op school was geweest in plaats van thuis. 

Het oordeel van de Kinderombudsman

De Kinderombudsman onthoudt zich van een oordeel over de vraag of de politie de woning van de heer Maas had mogen invallen terwijl Anne thuis was. Bij de beslissing om wel of niet in te vallen, had de politie weliswaar onderzoek moeten doen naar welke beslissing het beste voor Anne was, maar dit had er niet per definitie toe geleid dat de inval niet had mogen plaatsvinden. De Kinderombudsman heeft wel een oordeel over de manier waarop de politie de inval heeft voorbereid en uitgevoerd. De politie heeft volgens de Kinderombudsman onvoldoende rekening gehouden met de kinderrechten van Anne en vindt de klacht op dit punt dus gegrond. 

Het advies van de Kinderombudsman 

De Kinderombudsman vindt het belangrijk dat de politie rekening houdt met de rechten van het kind als er een inval wordt voorbereid en uitgevoerd. Ook is het belangrijk dat een kind nazorg krijgt omdat de aanhouding van een ouder in het bijzijn van het kind doorgaans een grote impact heeft op het kind. Om ervoor te zorgen dat de politie leert van wat er met Anne is gebeurd, heeft de Kinderombudsman een aantal adviezen voor de politie. Die staan achterin dit rapport.