De afgelopen jaren domineerden verschillende grote conflicten tussen burgers en de overheid het nieuws. Voorbeelden zijn de kinderopvangtoeslagaffaire en de afhandeling van de overstromingsschade in Limburg.

Proactief handelen

Overheidsinstanties die betrokken zijn bij zo'n conflict moeten de impact ervan op het welzijn van kinderen erkennen en er alles aan doen de schadelijke effecten te ondervangen. Hiervoor moet de overheid kinderen een volwaardige plaats geven in zijn beleid en handelen vanuit een kinderrechtenperspectief. Zowel tijdens het conflict als bij het herstel. Overheidsinstanties moeten hierbij proactief handelen en duidelijk en eerlijk zijn.

Gemeenten en onderwijsinstellingen hebben een belangrijke taak om deze kinderen te helpen en te ondersteunen. Ze hebben ook een belangrijke informerende taak. Kinderrechteneducatie moet een structureel onderdeel worden van de burgerschapslessen op scholen. Dit draagt er aan bij dat kinderen beter op de hoogte zijn van hun rechten en weten wat ze zelf kunnen doen zodat hun rechten beter worden nageleefd.