Brief

Brief aan staatsecretaris Van der Burg over onveilige en stressvolle opvang amv's in Ter Apel

Brief

Inbreng commissiedebat armoede- en schuldenbeleid 6 oktober 2022

Brief

Reactie wetsvoorstel 'Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs'

Brief

Brief aan Tweede Kamer met input voor debat over transgenderwet

Rapport
2022.KOM009

Afstandsonderwijs aan leerlingen door gezondheidsrisico's moeder

Brief

Inbreng voor plenair debat over jeugdbeschermingsstelsel

Brief

Brief aan Kamer over de nieuwe asieldeal