Wij zijn de Kinderombudsman

De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar om voor hun rechten op te komen. Stel, je hebt een probleem met een organisatie, zoals je gemeente, een ministerie, jeugdzorg of politie. Omdat je vindt dat ze niet goed omgaan met jouw kinderrechten. Als je hierover contact met ons opneemt kunnen we je advies geven, met zo’n organisatie gaan praten of een onderzoek starten.

En als we zelf zien dat er in Nederland iets misgaat op het gebied van kinderrechten, dan komen we ook in actie. We geven bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd advies aan politici, en laten zien hoe wetten en regels kunnen worden gebruikt om kinderen en jongeren beter te beschermen. Bij elk advies houden we zo veel mogelijk rekening met wat kinderen en jongeren nodig hebben of belangrijk vinden.

Heb je een probleem met de overheid, je school of een organisatie in de kinderopvang, jeugdhulp of gezondheidszorg? Wat het probleem ook is, die organisaties moeten zich houden aan het Kinderrechtenverdrag. Niet soms, altijd.

Doen ze dat niet? Kun je geen klacht indienen, ben je niet tevreden met het antwoord of vind je dat je niet serieus wordt genomen? Kortom: je komt er niet uit of het probleem is niet (goed) opgelost. Dan zijn wij er voor je! We ontvangen vragen en klachten over veel verschillende onderwerpen. Denk aan: school, zorg en ouders die scheiden.


De Kinderombudsman controleert of de overheid genoeg rekening houdt met kinderrechten. Bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, bij ministeries, politie of gemeenten als het om heel Nederland gaat. Daarnaast checken we organisaties waar veel met kinderen en jongeren wordt gewerkt: kinderopvang en onderwijs natuurlijk, maar ook de jeugd- en gezondheidszorg.

Het zit zo. We heten ‘de Kinderombudsman’, maar Margrite Kalverboer is de Kinderombudsvrouw. Zij is het gezicht van onze organisatie en komt in actie als er iets niet goed gaat met de rechten van kinderen in Nederland. Dat doet ze niet in haar eentje natuurlijk. Achter de schermen werken zo’n 18 mensen die alles weten over de rechten van kinderen en jongeren.

Margrite weet veel van rechten. En nóg meer van kinderrechten. Voordat ze Kinderombudsman werd, gaf ze les aan de Universiteit Groningen over onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en vreemdelingenrecht. Ze is daar nog steeds hoogleraar en begeleidt onderzoekers. Ook was ze als gedragswetenschapper en hoofd Zorg werkzaam in Het Poortje, een jeugdgevangenis in Groningen.

Vraag je de Kinderombudsman om hulp, dan vertellen we je soms eerst wat je het beste zelf kunt doen. Soms kunnen we meteen ingrijpen door de organisatie op te bellen of langs te gaan. Of we starten een onderzoek en schrijven een rapport. We kijken dan of je klacht aan een aantal voorwaarden voldoet.

Het kan gebeuren dat we geen antwoord op je vraag hebben, omdat we niet over dat onderwerp gaan. Dan verwijzen we je door naar de organisatie die jou wel kan helpen. Wat er ook gebeurt, je hoort altijd wat we met je vraag of klacht doen.

We zijn er voor alle kinderen t/m 18 jaar in Nederland. Hier vallen natuurlijk ook Bonaire, St. Eustatius en Saba onder. Ook volwassenen mogen de Kinderombudsman om hulp vragen als zij vinden dat er een probleem is met kinderrechten.

De organisaties waarover klachten bij de Kinderombudsman binnenkomen, zijn niet verplicht om onze adviezen op te volgen. De Kinderombudsman is namelijk geen rechter. Toch wordt er goed naar ons geluisterd en doen organisaties vaak wat wij adviseren in onze onderzoeken en rapporten.

De Kinderombudsman is ook een organisatie met medewerkers. Zij ondersteunen de Kinderombudsvrouw en helpen haar met onderzoeken en met het vertellen over kinderrechten. Ook beantwoorden ze jouw vragen aan de telefoon of per mail.

Hoe kom je met ons in contact?

Bel of mail met de Kinderombudsman (een brief schrijven kan ook). Vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wil je liever anoniem blijven?

Dat kan. Je mag een andere naam of slechts een deel van je naam opgeven. Wel is het belangrijk dat we via de mail of telefoon contact met je kunnen opnemen.

Meer weten over de Kinderombudsman?

Twee meisjes en een jongen in gesprek met een leraar. Ze zitten aan een tafel in de gang

Wet open overheid (Woo)

Je hebt recht op informatie van de overheid. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Deze wet regelt dat je kunt vragen informatie openbaar te maken over hoe de overheid werkt. Deze wet is ook van toepassing op de Nationale ombudsman.

Lees hoe je een Woo-verzoek doet

Meer weten over de Nationale ombudsman?

Als het misgaat tussen jou en de overheid, helpt de Nationale ombudsman je op weg. De Nationale ombudsman komt op voor de belangen van burgers, en helpt overheden hun dienstverlening verbeteren. De Nationale ombudsman luistert naar de signalen en klachten van burgers over de overheid. Zodat ze kunnen helpen als dat nodig is. Tegelijk onderzoeken ze waar het misgaat en hoe het beter kan.

Sinds 2017 maken de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman het jaarverslag voor de Tweede Kamer samen. Dat doen we, omdat verbinding in ons werk zo belangrijk is: verbinding met elkaar, met kinderen, jongeren, burgers en veteranen.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer en Nationale ombudsman Reinier van Zutphen