Brief

Reactie op ontwerpwetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders

Rapport
KOM008/2022

Onderzoek naar een tijdige asielprocedure voor amv's bij de IND

Jaarverslag 2021 Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

Samenvatting Jaarverslag 2021 Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

Rapport
KOM005/2022

Belang van leerlinge(n) onvoldoende onderzocht door school

Brief

Brief aan staatssecretaris De Vries over de hersteloperatie toeslagenaffaire

Brief

Brief over klachtenafhandeling binnen de jeugdbeschermingsketen

Rapport
KOM004/2022

Falende samenwerking tussen JBRR, RvdK en politie bij uithuisplaatsing