Kinderrechtenverdrag 30 jaar oud

2019 was voor de Kinderombudsman een bijzonder jaar: het Kinderrechtenverdrag, toch de ruggengraat van het werk dat we doen, beleefde zijn dertigste verjaardag. Om dat jubileum te markeren, ontwikkelden we de toolkit Het beste besluit voor het kind. Deze toolkit helpt iedere professional om bij zijn beslissingen het belang van kinderen voorop te stellen.

Met het Kinderrechtenverdrag als kompas bereiken we dat kinderen de goede besluiten krijgen waar zij recht op hebben en professionals weer kunnen doen waarvoor zij hun vak gekozen hebben.

Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.

In dit jaarverslag analyseerden we waarom sommige kinderen nog altijd niet de hulp krijgen die ze nodig hebben en hoe we dit met het Kinderrechtenverdrag als kompas kunnen veranderen. Nog altijd gaan niet alle kinderen gewoon naar school. Nog altijd staan ze op een wachtlijst terwijl ze snel zorg nodig hebben. Jeugdzorginstanties hebben het intussen zo zwaar dat het nog maar de vraag is of ze open kunnen blijven.

Kwetsbare kinderen krijgen vaak te weinig of te laat hulp

Natuurlijk: de meeste kinderen in Nederland hebben het goed. Maar juist de groep die het minder heeft getroffen, krijgt vaak te weinig of te laat hulp. Voor kinderen die niet kunnen meekomen op school, voor kinderen die psychische of lichamelijke problemen hebben of kinderen die thuis gevaar lopen waren het al zware tijden. Dat is door de coronacrisis eerder verergerd.

Coronavirus

2019 lijkt ver weg. Het gaat de geschiedenis in als het jaar voordat het coronavirus het dagelijks leven wereldwijd veranderde. De Rijksoverheid, gemeenten, hulpdiensten, professionals in de zorg en het onderwijs en vele anderen moeten in 2020 hun creativiteit aanspreken om ook kinderen en jongeren te kunnen helpen. We hebben enorme waardering voor de daadkracht waarmee zij deze tijdens deze gezondheidscrisis hun werk blijven doen.

Maar in het jaarverslag blikken we terug. En we stellen vast dat de manier waarop we de zaken met elkaar hebben geregeld de laatste jaren moeilijk is geworden. Mensen moeten steeds meer dingen zelf regelen en dat raakt ook kinderen en jongeren, vaak nog via hun ouders of verzorgers.

Regel regie!

Vragen over hoe iemand zijn eigen boontjes moet doppen, welke plichten zij hebben en hoe je hulp kunt krijgen als het niet loopt zijn namelijk niet eenvoudig te beantwoorden. Vaak is onduidelijk waar zij terecht kunnen voor ondersteuning of hulp. De overheid moet daar de regie pakken en slimme keuzes maken. Alleen zo kunnen beleid en uitvoering toekomstbestendig zijn. Het motto van het gezamenlijk jaarverslag is dan ook 'Regel regie!'.

Ga naar ons gezamenlijk jaarverslag 2019