De Kinderombudsman publiceerde op 15 mei 2011 zijn eerste jaarverslag. Hierin legt hij verantwoording af over zijn werkzaamheden in 2011.