Opvragen informatie

Je kunt met een Woo-verzoek vragen om informatie openbaar te maken. Een Woo-verzoek kun je schriftelijk of per e-mail indienen. Jouw verzoek stuur je naar:

Nationale ombudsman
T.a.v. de coördinator Wet open overheid
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Het e-mailadres dat je kunt gebruiken is: woo@nationaleombudsman.nl

Je hoeft niet te vermelden waarom je de informatie vraagt. Wel moet je vermelden waarover je informatie wilt ontvangen of welk document.

Reactietermijn

Je ontvangt binnen 4 weken een reactie op jouw verzoek. Deze termijn kan nog met 2 weken worden verlengd als het gaat om een ingewikkeld of groot verzoek. Als we langer de tijd nodig hebben om te reageren, laten wij dit schriftelijk weten voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. Wij laten dan ook weten waarom het langer duurt.

Wat kun je opvragen?

Je kunt informatie opvragen als het in een document staat. Dat kunnen papieren of online documenten zijn.

Welke informatie kun je niet opvragen?

De Woo kent een aantal uitzonderingen. Zo worden geen persoonsgegevens openbaar gemaakt.

Verder kun je geen informatie opvragen over klachten die door andere mensen dan jijzelf zijn ingediend.

Vragen?

Met vragen over de beschikbaarheid van informatie kun je bellen met 0800 - 33 55 555. Je krijgt dan iemand van de Nationale ombudsman aan de telefoon. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de Woo.