Het werk van de Kinderombudsman in 2020

2020 stond ook voor kinderen in het teken van het coronavirus. Met name de sluiting van de scholen baarde mij enorme zorgen, omdat we daardoor een deel van de kwetsbare kinderen uit het oog verloren. En dat terwijl school hen juist de veiligheid biedt die er thuis niet altijd is en een cruciale rol speelt in hun ontwikkeling. We hebben in 2020 uitgebreid gevraagd hoe het met kinderen gaat en wat ze merkten van de coronamaatregelen. Hierover hebben we twee keer gerapporteerd.
De coronacrisis brengt de kloof in levensgeluk tussen Nederlandse kinderen scherp in beeld.

Ik vraag u om in uw werk het beste besluit voor het dagelijks leven en de ontwikkeling van kinderen te nemen!

Margrite Kalverboer, Kinderombudsvrouw

Focus op kwetsbare kinderen

In Nederland wordt ongeveer 5 tot 10 procent van de kinderen in meer of mindere mate in hun ontwikkeling bedreigd. Dit komt omdat ze opgroeien in moeilijke situaties of in aanleg kwetsbaar zijn. De meest kwetsbare kinderen blijken vaak te maken te hebben met problemen op meerdere levensgebieden. Rechten van deze kinderen staan vaak het meest onder druk. Daarom richt de Kinderombudsman zich bij uitstek op hen.

Impact coronamaatregelen op ons werk

De coronamaatregelen hebben vanzelfsprekend ook invloed gehad op de werkzaamheden van de Kinderombudsman. Werkbezoeken veranderden van fysieke in digitale ontmoetingen. Dat gold ook voor het jaarlijkse bezoek aan Caribisch Nederland.

Ombudswerk

Het hart van het werk van de Kinderombudsman is ons ombudswerk: het beoordelen en onderzoeken van meldingen van kinderen en volwassenen over kinderrechten die in het geding zijn. Bij het merendeel van deze contacten wordt om hulp of informatie gevraagd. Wij bieden een luisterend oor, verwijzen door waar nodig, doen interventies en gebruiken de signalen in ons beleid en in gesprekken met derden.

Publicaties in 2020

We publiceerden diverse onderzoeken en rapporten over:

Zorgen over…

De Kinderombudsman vroeg het Kabinet aandacht voor:

De burger verdient beter!

'Op de oude voet verder is geen optie', zeggen de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman. Vandaag presenteerde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen het gezamenlijke jaarverslag aan de Tweede Kamer.

Namens de ombudsmannen roept hij de Tweede Kamer op: maak wetgeving die simpel en begrijpelijk is. En volg onze adviezen beter op. Daarmee doe je recht aan het perspectief van je burgers. Zoals de titel van ons gezamenlijk verschenen jaarverslag zegt: 'De burger verdient beter'.

Ga naar het gezamenlijk jaarverslag 2020
Ga naar het online magazine Nationale Ombudsman