Waar heb ik recht op?

In het Kinderrechtenverdrag staat dat je bij je ouders moet kunnen opgroeien. Kan dat niet, dan heb je in ieder geval het recht om met allebei contact te houden. Alleen als blijkt dat dit niet in jouw belang is, dan kan een rechter bepalen dat het contact met (één van) je ouders verbroken wordt.

De afspraken die je ouders maken als ze gaan scheiden, worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Je hebt het recht om je mening hierover te geven. Het gaat tenslotte over jou! Dat betekent niet dat je altijd je zin krijgt. Er spelen namelijk veel belangrijke dingen mee. Soms is wat je nu wilt, niet altijd het beste voor je toekomst.


Waar kan ik nog meer terecht?

  • De Kindertelefoon, met de kindertelefoon kun je over alles praten dus ook als je problemen hebt thuis.
  • De Kinder- en Jongerenrechtswinkel, informatie en advies over wetten en regels voor kinderen en jongeren.
  • Veilig Thuis, het adviespunt en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Kindbehartiger, belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor als je ouders gescheiden zijn of gaan scheiden.
  • Villa Pinedo, organisatie waar je terecht kan voor vragen als je ouders gescheiden zijn.

Deze vragen krijgen we vaak

Het kan heel vervelend zijn als je ouders midden in een scheiding zitten. Zeker als ze veel ruzie met elkaar maken. Het is belangrijk dat je zelf niet te veel last hebt van de problemen van je ouders. Gebeurt dit toch? Praat er dan over met een volwassene uit je omgeving. Of bel met de Kindertelefoon. Bij Villa Pinedo kun je vragen om een buddy: een leeftijdsgenoot die zelf een scheiding heeft doorgemaakt en jou advies kan geven over hoe je hier het beste mee omgaat. Bij belangrijke beslissingen, kun je ook de Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel om hulp vragen. Bijvoorbeeld met het schrijven van een brief aan de rechter.

Gaan je ouders scheiden, dan moeten er afspraken worden gemaakt. Komen ze hier samen niet uit? Dan stelt de rechter een omgangsregeling vast. Daarin staat onder andere bij wie jij gaat wonen en hoe vaak je je ouders ziet.

Ouder dan 12

Ben je 12 jaar of ouder? Dan kan de rechter je oproepen om langs te komen en je mening te geven. Dit noemen we het hoorrecht. Het gesprek met de rechter heet het kindgesprek. De rechter luistert dan goed naar jouw mening, maar dit betekent niet altijd dat hij doet wat jij wilt. Soms spelen er andere belangen mee waar rekening mee wordt gehouden. Je bent trouwens niet verplicht om naar de rechtbank te komen. Je mag de rechter ook een brief sturen.

Jonger dan 12            

Ben je jonger dan 12? Dan wordt je niet automatisch opgeroepen. Maar je kunt de rechter wel een brief schrijven en vragen om een gesprek. Hierin kun je uitleggen wat jij graag zou willen en waarom. Soms nodigt de rechter je dan alsnog uit om je verhaal te komen vertellen. Dat mag je doen, maar hoeft niet.

 

Heb je het idee dat niemand naar je luistert of vind je het lastig om hardop te zeggen wat je wilt? Dan kun je de rechter vragen om een bijzondere curator: een soort kinderadvocaat die de rechter precies vertelt wat jouw belang is. Bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel kunnen ze je helpen om een brief te schrijven, waarin je de rechter vraagt om zo’n bijzondere curator. Ouders kunnen dit via hun eigen advocaat aanvragen. De rechter stemt hier alleen mee in als jouw belangen en die van je ouders ver uit elkaar liggen.

Misschien ken je iemand wiens ouders gaan scheiden en maak je je zorgen. In dat geval kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Dit mag ook anoniem. Zij denken met je mee over wat je het beste kunt doen.