Marvin vindt de voorstellen van de gezinsvoogd niet goed, maar hij krijgt geen ruimte om zijn mening te geven. Hij voelt zich ongelukkig en niet begrepen. Zo stelt de gezinsvoogd voor om Marvin over twee dagen thuis bij zijn moeder op te halen om naar zijn vaders huis te brengen. Marvin wil op een neutrale plek afspreken. Niet bij zijn vader thuis. Hij begrijpt dan ook niet waarom de gezinsvoogd hem per se naar zijn vaders huis wil brengen. De rechter had er toch op gewezen dat het contactherstel op een "zorgvuldige manier en passend bij Marvin" moest plaatsvinden?

Marvin en zijn moeder bellen de Kinderombudsman. De Kinderombudsman zegt dat het niet voor hem kan bepalen of hij wel of niet naar zijn vader gaat. De Kinderombudsman legt Marvin uit dat zijn mening belangrijk is. Hij kan eventueel in contact worden gebracht met een vertrouwenspersoon. Verder wijst de Kinderombudsman hem op de  toolkit 'Het beste besluit'. Hierin staat een vragenlijst en checklist. De vragenlijst helpt Marvin om zijn verhaal en wensen goed onder woorden te brengen.

En dat doet hij. Na een uur spreekt Marvin weer zijn gezinsvoogd. Hij legt zijn gezinsvoogd precies uit wat hij voelt. Hij vertelt dat hij zich niet gehoord voelt en wat de rechter heeft aangegeven. De gezinsvoogd luistert naar Marvin en zegt dat Marvin niet naar zijn vaders huis hoeft te gaan. Ze spreken samen een nieuwe plek af. Daar kan Marvins vader zich ook in vinden.

Margrite Kalverboer
De Kinderombudsvrouw

Toolkit 'Het beste besluit' zet het belang van het kind voorop

Het Kinderrechtencomité zegt dat het belang van het kind voorop moet staan wanneer professionals een beslissing nemen over de rechten van een kind. De toolkit 'Het beste besluit' helpt iedere professional om bij zijn beslissingen het belang van kinderen voorop te stellen. De toolkit bestaat uit diverse hulpmiddelen, zoals een vragenlijst en checklist.

Lees meer over de toolkit