Door organisaties te vertellen wat er voor kinderen moet veranderen, proberen we het leven van kinderen in Nederland te verbeteren. Voor elk onderzoek van de Kinderombudsman gelden een paar regels. Die gaan we je hieronder uitleggen:

  • Alles wat je ons vertelt blijft anoniem. Je ouders, leerkracht of klasgenoten kunnen niet te weten komen wat jij geantwoord hebt. In een rapport of publicatie noemen we nooit je naam, we gebruiken alleen wat je ons verteld hebt.
  • De informatie die je ons geeft, blijft bij de Kinderombudsman. We delen dit niet met andere mensen!
  • Deelname aan onderzoek van de Kinderombudsman is vrijwillig. Je mag ons over jouw leven vertellen maar dit moet niet! Ook kun je altijd stoppen met het onderzoek, zelfs halverwege of als je al bijna aan het eind bent.
  • Er zijn geen goede of foute antwoorden! We willen graag horen hoe het in jouw leven gaat; wat er goed gaat maar ook wat er niet goed gaat. Als je ergens geen antwoord op wilt geven mag dat ook. Jij bepaalt wat je wilt vertellen en wat niet.
  • Je mag zelf bepalen of je mee wilt doen aan ons onderzoek. Je ouders vinden het waarschijnlijk wel fijn om dit te weten. Als je twijfelt om mee te doen kun je daar ook met je ouders of een andere volwassene die jij vertrouwt over praten. Je kunt hen dan deze website laten zien: dan weten zij ook waar het over gaat. Mochten je ouders nog vragen aan ons hebben, dan mogen ze altijd een mail sturen naar onderzoek@kinderombudsman.nl.

Algemene informatie over de Kinderombudsman

Het maakt niet uit hoe oud je bent of waar je vandaan komt: Iedereen heeft rechten. Kinderen dus ook! Daarom zijn er wetten en regels die kinderen beschermen. De Kinderombudsman controleert of de overheid en andere organisaties in Nederland zich daar ook aan houden.

De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren t/m 18 jaar om voor hun rechten op te komen. Stel, je hebt een probleem met een organisatie, zoals je gemeente, een ministerie, jeugdzorg of politie. Omdat je vindt dat ze niet goed omgaan met jouw kinderrechten. Als je hierover contact met ons opneemt kunnen we je advies geven, met zo’n organisatie gaan praten of een onderzoek starten.

Om onze taken goed uit te voeren, willen wij van kinderen horen hoe het met hen gaat. We willen vooral weten wat er in Nederland goed gaat. Maar ook wat er voor kinderen moet verbeteren. Bij al het onderzoek dat we doen, vragen we daarom aan kinderen om ons te helpen. Zo kunnen we beter advies geven aan de organisaties die zich aan de kinderrechten moeten houden.

Meer weten over jouw rechten?

Terugkerend onderzoek 'Als je het ons vraagt'

Een keer in de twee jaar zetten we ons grote onderzoek 'Als je het ons vraagt' uit onder alle kinderen in Nederland. Meestal combineren we dit met onze "Kinderrechtentour". We zetten een online vragenlijst uit en spreken met veel kinderen in Europees en Caribisch Nederland. Daarmee halen we veel en belangrijke informatie op. Deze informatie is ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Daarom mogen wetenschappers soms gebruik maken van deze informatie. Wij hebben bijvoorbeeld goed contact met de Universiteit van Groningen. Studenten uit Groningen kunnen de informatie uit  ons onderzoek gebruiken voor hun studie. Maar ook dan blijft wat je ons vertelt anoniem: zij weten dus niet wie jij bent!