Dat de impact van pesten op kinderen groot is, is algemeen bekend: kinderen willen niet meer naar school, hebben minder zelfvertrouwen, worden somber en angstig en soms ook suïcidaal. Als je het aan mensen vraagt, vindt iedereen dat het zo snel mogelijk de wereld uitgeholpen moet worden. Dat we er met z’n allen desondanks niet in lijken te slagen pesten effectief aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen, baart de Kinderombudsman grote zorgen.

We hebben de meldingen die we de afgelopen 2 jaar over pesten ontvingen, geanalyseerd. De uitkomst geeft ons een indicatie wat er speelt op het gebied van pesten, maar het roept ook veel vragen op. Daarom volgt op deze analyse een nader onderzoek. Om de oorzaak, impact en aanpak van pesten opnieuw te bekijken, starten we in de aanloop van de Week tegen Pesten met ons onderzoek. Want pesten is een urgent probleem. We vragen kinderen die gepest zijn of worden om mee te doen aan ons onderzoek.