Vormen van kindermishandeling

Helaas komt kindermishandeling in Nederland nog steeds vaak voor. Niet alleen schoppen, slaan of ander fysiek geweld is mishandeling, er zijn ook andere manieren waarop mensen je pijn kunnen doen:

Mishandeling

Als een kind regelmatig wordt uitgescholden, bang gemaakt of te horen krijgt dat het niet gewenst is, valt dat onder emotionele mishandeling, Dat geldt ook voor opsluiten en vastbinden.

Verwaarlozing

Bij emotionele verwaarlozing krijgt een kind niet genoeg emotionele steun, zoals liefde, erkenning en warmte. Terwijl het bij lichamelijke verwaarlozing om een gebrek aan zorg en verzorging gaat, zoals goede voeding en kleding.

Seksueel misbruik

Kinderen kunnen ook door iemand in de directe omgeving worden misbruikt. Krijgen ze daar geld voor, dan wordt dat uitbuiting genoemd. Ze kunnen ook online slachtoffer worden. Bijvoorbeeld door grooming (digitaal kinderlokken), sextortion (seksuele afpersing) of doordat er online naaktfoto's worden gedeeld.

Van alle mishandelde kinderen wordt 96% mishandeld door de biologische ouder(s). Meestal gaat het om emotionele verwaarlozing, gevolgd door lichamelijke verwaarlozing. Per jaar overlijden er naar schatting 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Neem persoonlijk contact op


Wie is verantwoordelijk voor mijn veiligheid?

In het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen recht hebben op bescherming tegen mishandeling. Allereerst zijn ouders verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen, maar de overheid moet waar nodig ondersteunen en eventueel ingrijpen bij kindermishandeling. De omgeving van het kind kan een belangrijke rol spelen door snel te signaleren en de juiste hulp te bieden bij kinderen die mishandeld worden.


Waar kan ik nog meer terecht? 

  • Veilig Thuis, het adviespunt en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • De Kindertelefoon, je kan contact opnemen met De Kindertelefoon over al jouw vragen of problemen.
  • Centrum Seksueel geweld, is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.
  • Slachtofferhulp, helpt slachtoffers na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten
  • Het sociale wijkteam jeugd en gezin, wanneer je vragen of problemen hebt waar je zelf niet uitkomt, dan kun je terecht bij het sociale wijkteam in jouw eigen woonplaats.

Deze vragen krijgen we vaak

Het is heel belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen, ook al zijn er misschien mensen die zeggen dat je er niet over mag praten. Door erover te praten kun je de eerste stap zetten naar een oplossing. Bijvoorbeeld met iemand die je vertrouwt; een vriend, vriendin, buurvrouw of buurman. Je kunt het ook vertellen aan je leraar of lerares. Of contact opnemen met Veilig Thuis of de Kindertelefoon. Als je met ze belt of chat, krijg je advies, hulp en ondersteuning. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met ons. Wij kijken dan samen met jou wat we het beste kunnen doen.

Neem dan contact op met Veilig Thuis of praat met je leraar als het bijvoorbeeld om een klasgenoot gaat. Als er sprake is van een dringende situatie, dan kun je natuurlijk ook 112 bellen.

We begrijpen dat in deze situatie een gesprek met je jeugdbeschermer lastig kan zijn, maar adviseren je toch eerst met hem of haar te praten. De jeugdbeschermer is namelijk verplicht om je te vertellen wat hij gaat doen met jouw melding. Vraag bijvoorbeeld of er een veiligheidsplan is opgesteld, zodat jij weet wat je kan doen als je mishandeld wordt.

Je hoeft het gesprek met je jeugdbeschermer niet alleen te voeren. Er mag altijd iemand mee die je vertrouwt. Lukt dat niet, dan kun je ook contact opnemen met Jeugdstem. Dit is een onafhankelijke landelijke organisatie waar vertrouwenspersonen werken. Zij kunnen je advies geven en in sommige gevallen ook samen met jou in gesprek gaan met de jeugdbescherming. Zowel kinderen, jongeren, ouders als verzorgers kunnen Jeugdstem benaderen. Ga naar de website of bel naar 088 555 1000. Je kunt ook chatten met Jeugdstem.

Heb je vragen of kom je er niet uit? Neem dan contact op met de Kinderombudsman . Samen bekijken we dan wat we kunnen doen.