Neem jij belangrijke beslissingen voor een kind?

Of het nu gaat om een uithuisplaatsing, het opsluiten van een kind in een politiecel, of de schoolkeuze voor een autistische leerling: al deze beslissingen hebben invloed op de toekomst van een kind. Ben jij een hulpverlener of politieagent? Of een leraar of beleidsmaker? Gebruik dan de brochure 'Het beste besluit voor het kind' om het belang van het kind voorop te zetten.

Met het Kinderrechtenverdrag als kompas bereiken we dat kinderen de goede besluiten krijgen waar zij recht op hebben en professionals weer kunnen doen waarvoor zij hun vak gekozen hebben.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

In vier heldere stappen stel je het belang van het kind vast door

  1. Te onderzoeken wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind.
  2. De andere belangen in kaart te brengen.
  3. Een afweging te maken tussen wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind en alle andere belangen die een rol spelen.
  4. Door de beslissing uit te leggen aan het kind.