Versie maart 2022

In dit boekje lees je alles over de vier stappen en hoe je deze kan gebruiken in jouw werk. Achterin staat een vragenlijst en checklist. Kinderen en jongeren kunnen deze gebruiken als voorbereiding op een beslissing over hun leven of om achteraf te kijken of de beslissing goed genomen is.

In 4 stappen naar het beste besluit voor het kind

Ben jij hulpverlener of politieagent? Leraar of beleidsmaker? Elke dag zet jij je in voor kinderen en elke dag neem jij beslissingen die invloed hebben op het leven van kinderen.

Dit zijn vaak ingewikkelde beslissingen waarbij veel verschillende belangen spelen en je soms twijfelt of je het goede doet. Of het nu gaat om een uithuisplaatsing, het opsluiten van een kind in een politiecel, de schoolkeuze voor een leerling met autisme of het sluiten van een klimaatakkoord. Bij al deze beslissingen helpt het stappenplan Het beste besluit voor het kind jou om een goed besluit te nemen waarbij het belang van het kind voorop staat.

In vier heldere stappen stel je het belang van het kind vast door:

  1. Te onderzoeken wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind.
  2. De andere belangen in kaart te brengen.
  3. Een afweging te maken tussen wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind en alle andere belangen die een rol spelen en,
  4. Door de beslissing uit te leggen aan het kind.