Hoe gebruik ik als professional deze stappen in mijn werk?

Beslissing in 4 stappen

Met zo’n plan hadden we wellicht ruimte ingebouwd bij een moeilijke beslissing en was er lucht gekomen”.

- Deelnemer pilot implementatie handreiking en stappenplan

We leggen je hieronder uit hoe je een beslissing in 4 stappen het beste aanpakt. Aan de slag met het Stappenplan Het beste besluit voor het kind!

ICOON ~2.SVG

1

Belangen van het kind

Onderzoek wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind en betrek het kind hierbij.

Het Kinderrechtencomité wil dat alle professionals en instanties volgens eenzelfde methodiek onderzoeken wat het beste is voor het kind. Hierbij kijk je naar de specifieke eigenschappen van het kind, zijn familie en leefomgeving. Op basis van artikelen uit het Kinderrechtenverdrag heeft het comité de volgende checklist opgesteld.

De volgende 7 punten moeten altijd terugkomen in jouw onderzoek:

 1. Identiteit van het kind
  Over wie gaat de beslissing eigenlijk? Hou rekening met het kind, denk hierbij onder andere aan geloof, cultuur, geslacht en leeftijd.
 2. Mening van het kind over de situatie en te nemen beslissing
  Wat wil het kind zelf en waarom?
 3. Behoud van de gezinsomgeving en belangrijke contacten
  Wat betekent het besluit voor bij wie het kind woont en voor het contact met belangrijke personen in het leven van het kind?
 4. Zorg, bescherming en veiligheid
  Wat voor invloed heeft het besluit op de bescherming, verzorging en veiligheid van het kind?
 5. Kwetsbare kinderen of bijzondere situaties
  Hoe moet rekening worden gehouden met extra bijzonderheden zoals een beperking, trauma, sociale status of een laag of hoog IQ?  
 6. Recht van het kind op gezondheid
  Wat betekent de beslissing voor de gezondheid van het kind?
 7. Recht van het kind op onderwijs
  Wat voor invloed heeft de beslissing op het volgen van (passend) onderwijs?

Aan de hand van jouw onderzoek bepaal je in deze eerste stap wat het beste is voor de ontwikkeling het kind, los van alles wat er verder speelt. Daarbij maak je een inschatting van de gevolgen van de beslissing voor zijn toekomst, zowel op korte als lange termijn.

Vind je dit nog niet makkelijk?

Gebruik dan voor je onderzoek samen met het kind onze tools, zoals de Vragenlijst: Wat vind ik belangrijk?. Op deze manier kun je samen met het kind zijn situatie onderzoeken en achterhalen wat hij belangrijk vindt.

Aan de hand van jouw onderzoek bepaal je in deze eerste stap wat het beste is voor het kind. Los van alles wat er verder speelt. Daarbij maak je een inschatting van de gevolgen van de beslissing voor zijn toekomst, zowel op korte als lange termijn.

Meer informatie over

Belangen van het kind

Minder informatie over

Belangen van het kind

ICOON ~1.SVG

2

Andere belangen

Breng in kaart welke belangen nog meer meespelen.

Naast de belangen van het kind heb je te maken met andere belangen. Bijvoorbeeld wat de wensen van de ouders zijn, wat betrokken organisaties willen en of er voldoende geld is voor de gewenste oplossing. Ook kunnen er wetten en regels zijn die een obstakel vormen voor de beste oplossing voor het kind. Maak een overzicht van alle 'niet-kind belangen' waarmee je rekening moet houden bij je beslissing. Deze kunnen tegen het belang van het kind ingaan.

Meer informatie over

Andere belangen

Minder informatie over

Andere belangen

ICOON ~3.SVG

3

Afwegen van de belangen

Weeg wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind af tegen wat er verder meespeelt. Stel hierbij het belang van het kind voorop.

Is het duidelijk wat het beste is voor (de ontwikkeling van) het kind en welke andere belangen er meespelen? Dan kun je op basis van deze informatie een aantal mogelijke beslissingen uitwerken. Wanneer je vervolgens een beslissing neemt, leg je ook duidelijk uit waarom je deze beslissing hebt genomen. Noem in je motivatie alle factoren waarmee je rekening hebt gehouden en hoe je deze tegen elkaar hebt afgewogen. En breng in kaart hoe het belang van het kind terugkomt in jouw beslissing. Wanneer je een beslissing neemt die niet het beste is voor het kind moet je jouw keuzes extra motiveren. Is er echt geen andere weg?

Meer informatie over

Afwegen van de belangen

Minder informatie over

Afwegen van de belangen

ICOON ~4.SVG

4

Uitleg van het besluit

Bespreek de beslissing met het kind en vertel het kind of en wat het ertegen kan doen als hij of zij het er niet mee eens is.

Leg elke belangrijke beslissing in begrijpelijke taal uit aan het kind. Vertel niet alleen welke beslissing je gaat nemen, maar leg ook uit hoe je de beslissing hebt genomen en op welke manier je rekening hebt gehouden met het kind. Is het kind het niet eens met een besluit? Vertel dan of er iets tegen de beslissing gedaan kan worden en zo ja, wat het kind of zijn ouders hiertegen kunnen doen.

Meer informatie over

Uitleg van het besluit

Minder informatie over

Uitleg van het besluit

Twijfels of behoefte aan hulp? De Kinderombudsman denkt graag met je mee. Bel (gratis) 0800 8765 432, mail naar ombudswerk@kinderombudsman.nl of ga naar kinderombudsman.nl.