Volgens artikel 10 van het Kinderrechtenverdrag moeten aanvragen voor gezinshereniging met ‘welwillendheid, menselijkheid en spoed’ behandeld worden. Het is voor de ontwikkeling van het kind van groot belang om bij ouders op te groeien, zegt het Kinderrechtencomité.

De Kinderombudsman is blij dat er maatregelen worden genomen om de situatie rondom de opvang van asielzoekers in Nederland te verbeteren. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: 'De huisvestingsmaatregelen kunnen er aan bijdragen dat de verhuisbewegingen verminderen en de leefomstandigheden voor kinderen verbeteren waardoor zij zich beter ontwikkelen.'

De  huisvestingssituatie is niet het enige probleem. Kalverboer: 'Als ik met kinderen praat, vertellen zij dat zij zich boven alles zorgen maken om het lot van hun ouders en broers en zussen. Deze zorgen en de eenzaamheid die het gescheiden zijn van hen met zich mee brengt, staat hun welzijn ernstig in de weg. Het lijdt tot gevoelens van angst, onmacht, moedeloosheid en depressie'.

Daarnaast uit de Kinderombudsman haar zorgen over het verlengen van de beslistermijn op de asielaanvraag. Al in 2020 luidden de Nationale- en de Kinderombudsman daarover de noodklok in een brief. Daarin schreven de ombudsmannen onder andere dat de lange wachttijden onrust en een slechtere doorstroom in de opvanglocaties tot gevolg hebben. Bovendien houdt de staatssecretaris geen rekening met de bijzondere positie van kinderen in de asielprocedure. Voor amv's geldt volgens het kinderrechtencomité dat hun asielaanvraag voorrang moet krijgen. De Kinderombudsman heeft de staatssecretaris in een eerder rapport op deze voorrangsregel gewezen. Het verlengen van de beslistermijn op een asielaanvraag van een half jaar naar een jaar en drie maanden, staat haaks op deze verplichtingen.

Lees onze brief aan de Kamer over de nieuwe asieldeal