Deze aanbeveling doen wij naar aanleiding van ons onderzoek naar een klacht over de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). De klacht gaat over de asielaanvraag van Yaro (niet zijn echte naam), die uit Soedan vluchtte toen hij 13 jaar was. Hij vroeg in februari 2017 in Nederland asiel aan. De IND heeft pas in januari 2021 laten weten dat Yaro in Nederland mag blijven.

In die vier tussenliggende jaren is Yaro onzeker geweest of hij in Nederland mocht blijven. Dat heeft op meerdere manieren invloed op zijn leven gehad. Hij had het liefst zijn moeder en de rest van de familie ook naar Nederland laten overkomen. Maar dat mag pas als je weet dat je zelf mag blijven. Dan mag je vragen om  'gezinshereniging'. Ook kon Yaro al die tijd geen bijbaantje hebben of mee op schoolreis naar het buitenland. En door de stress kon hij minder goed meedoen op school.

De klacht

De advocaat van Yaro heeft namens Yaro drie klachten ingediend bij de Kinderombudsman:

  1. De IND heeft bij de behandeling van het asielverzoek van Yaro niet genoeg rekening gehouden met het feit dat Yaro minderjarig was.
  2. De advocaat van Yaro had in 2019 al een klacht ingediend bij IND over de lange duur van de procedure. De IND vond die klacht terecht, maar heeft niet gezegd hoe ze ervoor gaan zorgen dat dat in de toekomst niet meer gebeurt.
  3. De IND heeft de reactie op die klacht niet naar Yaro gestuurd, maar alleen naar de advocaat.

Beoordeling klachten

  1. De IND en de Kinderombudsman vinden allebei dat de IND bij de behandeling van het asielverzoek niet genoeg rekening heeft gehouden met het feit dat Yaro minderjarig was.
  2. De Kinderombudsman vindt dat de IND niet voldoende heeft laten weten hoe zij ervoor gaat zorgen dat er voortaan sneller duidelijkheid komt op asielaanvragen van jongeren zoals Yaro.
  3. De Kinderombudsman vindt het terecht dat de IND destijds alleen aan de advocaat van Yaro een reactie heeft gestuurd. Het is vervolgens de taak van de advocaat om Yaro te informeren.

Alleen volwassen worden

Kort geleden pleitte de Kinderombudsman ook al voor het lot van amv's in het rapport 'Alleen volwassen worden'. De Kinderombudsman vindt dat jongeren die alleen naar Nederland zijn gevlucht te veel hun aan hun lot worden overgelaten zodra ze 18 jaar zijn. Dat leidt tot allerlei problemen en een grote negatieve impact op het leven van deze jongeren. Wij roepen de Rijksoverheid op om ervoor te zorgen dat deze groep jongeren tot hun 21e de hulp krijgen zij die nodig hebben.

Lees het rapport 'Onderzoek naar een tijdige asielprocedure voor amv's bij de IND'