Interlandelijke adoptie mag volgens de Kinderombudsman alleen als uiterste maatregel worden ingezet en is alleen te rechtvaardigen als dit het ontwikkelingsperspectief van kinderen daadwerkelijk dient en als minder ingrijpende alternatieven om het kind te beschermen zijn onderzocht en uitgesloten.