Het rondetafelgesprek leverde interessante inzichten op. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Bouw aan een (lokaal) netwerk met gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen kan wat doen aan pesten. Binnen het netwerk is het belangrijk dat één persoon regievoerder is.
  • Vraag kinderen wat zij nodig hebben. Niet alle kinderen hebben baat bij dezelfde aanpak. Het is daarom belangrijk om met kinderen die gepest worden in gesprek te gaan over wat zij willen dat er gebeurt. Hierbij is het belangrijk dat het gepeste kind deze persoon vertrouwt.
  • Streef naar een preventieve aanpak van pesten. Dit betekent dat duidelijk moet zijn dat pesten niet getolereerd wordt, dat volwassene het goede voorbeeld geven en dat álle kinderen worden meegenomen (dus ook pesters en meelopers).
  • Maak pesten bespreekbaar. Vind tijd en wees niet bang om met ouders en kinderen (pesters en gepeste kinderen) te praten, hoe moeilijk ook.