Onderzoek naar de klacht over het onvoldoende ondernemen van activiteiten door het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering tijdens de vrijheidsbeneming van een minderjarige.