Wat hebben we precies onderzocht?

In juli 2018 neemt de 17 jarige Nick de auto van zijn vader mee om een stukje te gaan rijden. De vader van Nick heeft hier geen toestemming voor gegeven en belt de politie. De politie houdt Nick aan en neemt Nick mee naar het politiebureau. Op heb politiebureau wordt Nick in een politiecel geplaatst. Nick wil graag met zijn moeder praten en vraagt aan agenten of hij zijn moeder mag bellen. Van de agenten mag Nick zijn moeder niet bellen. Nadat Nick een paar keer heeft gevraagd of hij zijn moeder mag bellen wordt hij boos en begint tegen de celdeur aan te schoppen. Het gedrag van Nick is voor de officier van justitie reden om Nick te laten verplaatsen naar een observatiecel. Nick heeft laten weten dat hij niet overgeplaatst wilde worden naar een observatiecel en heeft zich verzet tegen de overplaatsing. Volgens de agenten en Nick zelf nam hij een gevechtshouding aan op het moment dat de politieagenten zijn cel binnenkomen. Volgens de politie duwde Nick een agent weg en heeft Nick de agenten geschopt en geslagen. De agenten hebben geweld gebruikt om Nick onder controle te krijgen. Nick heeft aangegeven een vuistslag op zijn hoofd en op zijn lichaam te hebben gekregen.

Nick en zijn advocaat hebben een klacht ingediend over het geweld dat de agenten hebben gebruikt. De Kinderombudsman doet onderzoek naar het geweld dat de politie heeft gebruikt. De Kinderombudsman stelde de politie verschillende vragen over het geweld dat is gebruikt. De politie beantwoordde de vragen van de Kinderombudsman.

Wat is ons oordeel?

De conclusie van de Kinderombudsman is dat de klacht van Nick gegrond is. De Kinderombudsman vindt dat niet alles is gedaan om het geweld dat is gebruikt te voorkomen. De politie had Nick contact met zijn moeder moeten laten opnemen. Door Nick contact te laten opnemen met zijn moeder had misschien kunnen worden voorkomen dat Nick agressief werd tijdens zijn verblijf in de cel en was overplaatsing wellicht niet nodig geweest. Doordat de politie dat niet heeft gedaan is het geweld te snel toegepast en daarmee niet gepast Dit is in strijd met de kinderrechten.