Rapport naar aanleiding van een interventie door de Kinderombudsman inzake het tenuitvoerleggen van vervangende jeugddetentie bij de schadevergoedingsmaatregel.