De Kinderombudsman heeft een collectief van organisaties gevraagd een rapport uit te brengen over de manier waarop kindermishandeling in Nederland doeltreffend kan worden aangepakt.