Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen.