Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg.