De Kinderombudsman en Nationale ombudsman doen een aantal aanbevelingen.

  • De Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat deze jongeren tot 21 jaar de hulp krijgen die zij nodig hebben.
  • De Rijksoverheid moet één ministerie aanwijzen die de regie neemt om de hulp en opvang voor deze jongeren van 18 tot 21 jaar te organiseren. Bij voorkeur VWS omdat dit departement verantwoordelijk is voor jongvolwassenen.
  • De Rijksoverheid moet de impact van de nieuwe Wet inburgering 2021 op de onderwijskansen van deze jongeren monitoren.
  • Gemeenten moeten samen met hulpverleners en de jongere een toekomstplan maken. In dit plan moet staan wat de jongere nodig heeft om zelfstandig te worden. Belangrijk is dat er in het plan gekeken wordt naar: opleiding, werk, gezondheid, wonen, inkomen en netwerk.
  • Gemeenten moeten zorgen dat deze groep jongeren tot 21 jaar voldoende inkomen heeft, door de bijstandsuitkering aan te vullen.