Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer schrijft: 'Ik maak mij grote zorgen over het uitblijven van vervolgacties sinds het advies van het Kindpanel aan u in juni 2021 is uitgebracht. Het recht op participatie vereist namelijk naast dat kinderen hun stem kunnen laten horen en dat hier naar wordt geluisterd, ook dat aan hun visie passend gewicht wordt toegekend. Dat doe je door er daadwerkelijk acties aan te verbinden.'

De Kinderombudsman wil met name weten wat de verantwoordelijke ministeries gaan doen met aanbeveling vijf uit het advies van het Kindpanel (pdf, 364 kB). Deze aanbeveling gaat over wonen, nazorg, medische hulp en onderwijs. Van Huffelen moet zo spoedig mogelijk met een plan komen waarin ze aangeeft hoe en wanneer zij het advies gaat uitvoeren. Ook vraagt de Kinderombudsman aan haar dit duidelijk en helder te communiceren aan de kinderen en jongeren die het aangaat.

Lees de brief die we stuurden over de vervolgacties op het advies van het Kindpanel
Lees meer over de Kindregeling: regeling voor kinderen van ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire