Aanleiding voor de Kinderombudsvrouw om een brief te schrijven waren signalen die zij ontving over kinderen die geen of beperkt online onderwijs krijgen, omdat hun ouders tot een risicogroep behoren en zij daardoor al heel lang thuiszitten. De demissionair minister benadrukte dat er al veel gebeurt om zoveel mogelijk kinderen uit deze doelgroep goed onderwijs te bieden en dat van betrokkenen maximale inzet nodig is om ook voor deze kinderen onderwijs mogelijk te maken.

Verder bespraken de Kinderombudsman en de demissionair minister het belang van heldere communicatie richting ouders en kinderen over coronamaatregelen over het onderwijs.

De demissionair minister reageert binnenkort nog schriftelijk op de brief van de Kinderombudsman.

Ga naar de brief aan demissionair minister Slob