De Kinderombudsman komt op voor de rechten van kinderen en jongeren in Nederland. Om dit goed te kunnen doen willen wij van kinderen en jongeren zélf horen wat er in Nederland beter kan en beter moet. Daar gaat dit onderzoek over. We stellen 27 vragen aan kinderen en jongeren in Nederland tussen 8 en 18 jaar.

Met de verhalen die kinderen ons vertellen, kunnen wij ons werk nog beter doen. Er speelt heel veel in Nederland en daarbuiten. Of het nu gaat om armoede, huisvesting, oorlog, de toeslagenaffaire, corona, het klimaat of de aardbevingen in Groningen. Wij willen horen wat het met hen doet.

Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw

Wij presenteren de resultaten traditiegetrouw rond 20 november, de Dag van de Rechten van Kind.

Help je ons de vragenlijst onder de aandacht te brengen?

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren hun stem kunnen laten horen! Kinderen verspreid over heel Nederland. En juist óók kinderen in kwetsbare situaties, zoals kinderen die in armoede leven, te maken hebben met mishandeling of kinderen met gescheiden ouders. Hun leven staat extra onder druk.

We vragen iedereen ons te helpen aandacht te genereren voor deze vragenlijst bij kinderen en jongeren. Hoe meer kinderen en jongeren de vragenlijst invullen, hoe duidelijker het voor ons wordt wat voor hen belangrijke onderwerpen zijn. En hoe beter wij ons werk kunnen doen om aandacht te vragen voor deze onderwerpen in Den Haag en bij andere relevante organisaties.

De vragenlijst is inmiddels gesloten.