De klachten en signalen die het team van de Nationale ombudsman ontving gaan over diverse overheidsinstanties. Zowel over instanties van de Rijksoverheid als over de lokale overheid (het Openbaar lichaam). Een groep ouders deelde ook hun zorgen over de scholen en jeugdbescherming met de Kinderombudsman. Wat opviel is dat inwoners met meerdere klachten over diverse onderwerpen kwamen.

Het team sprak ook met alleenstaande ouders en kinderen over de opvoeding. Deze gesprekken waren zeer waardevol voor ons onderzoek over opvoeden in armoede.

Coördinator Gaby von Maltzahn: "Het was fijn dat wij er weer fysiek waren. De behoefte van bewoners om hun verhaal te vertellen was groot. Fysieke aanwezigheid en zichtbaarheid lijken voorwaarden om gemakkelijk tot afspraken te komen."

Het team van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman behandelt uiteraard ook alle digitaal binnengekomen klachten en signalen. Waar nodig betrekken zij de betreffende overheidsinstanties voor de juiste afhandeling van de klachten.

Spreekuren Bonaire

Vanaf 8 maart is het team van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman ook weer op Bonaire. Locaties en tijden worden binnenkort bekend gemaakt. Deze zijn dan ook te lezen op nationaleombudsman.nl/caribisch-nederland en dekinderombudsman.nl.