Groot probleem

Armoede is in Caribisch Nederland een groot probleem. Bepaalde groepen, waaronder jongvolwassenen, lijken hierdoor extra te worden getroffen. Daarom hebben de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman besloten om onder deze kwetsbare groepen onderzoek te doen.

Oplossingen en ondersteuning

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman gaan in kaart brengen waar jongvolwassenen die in Caribisch Nederland in armoede leven tegenaan lopen. Ook gaan zij onderzoeken welke oplossingen en ondersteuning jongvolwassenen verwachten van de overheid en maatschappelijke organisaties. In hun rapport, dat naar verwachting rond de zomer van 2020 verschijnt, zullen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman ook aangeven wat jongeren in dat opzicht van de overheid en maatschappelijke organisaties mogen verwachten. Daarnaast zullen zij concrete aanbevelingen doen om armoede onder jongvolwassenen te voorkomen en te bestrijden.

Achtergrond

Het gezamenlijke onderzoek naar armoede onder jongvolwassenen in Caribisch Nederland is het tweede uit een serie van drie onderzoeken van de Nationale ombudsman naar armoedeproblematiek in Caribisch Nederland. In september 2019 publiceerde de Nationale ombudsman een onderzoek naar armoede onder ouderen op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Rond de zomer van 2020 starten de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman een gezamenlijk onderzoek naar armoedegerelateerde problematiek van alleenstaande ouders en hun kinderen. De drie onderzoeken naar armoede in Caribisch Nederland staan op de ombudsagenda van de Nationale ombudsman.

Lees onze brief over de start van het onderzoek naar armoede