De Kinderombudsman is positief over veel maatregelen in het wetsvoorstel. Kinderrechten worden hierdoor beter beschermd. Want het moet leiden tot een betere aanpak van pesten en discriminatie en zorgen voor meer veiligheid voor kinderen. Dit kan zorgen dat meer kinderen gebruik kunnen maken van het recht op onderwijs en het recht op ontwikkeling. Allemaal belangrijke rechten die zijn afgesproken in het Kinderrechtenverdrag. 

Recht om gehoord te worden onvoldoende geregeld

Maar de Kinderombudsman stelt ook nog een aantal verbeteringen voor. Volgens het Kinderrechtenverdrag hebben kinderen het recht om gehoord te worden en hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Bij een klacht of melding over een onveilige situatie op school moeten kinderen dus altijd een zelfstandige positie en stem krijgen. In het wetsvoorstel is dit niet expliciet geregeld.

Ons advies is dat kinderen zelf een klacht moeten kunnen indienen. En dat ze ook zelf bij een externe vertrouwenspersoon terecht kunnen. Daarnaast moeten kinderen ook altijd zelf informatie krijgen over de stappen en beslissingen die in het traject genomen worden. En moeten ze deze informatie kunnen begrijpen.

Vraagstelling aan kinderen

In de Algemene Maatregel van Bestuur 'monitor leerlingen' is beschreven hoe scholen de sociale veiligheid van leerlingen moeten monitoren. Hierdoor moeten scholen een beter beeld krijgen van wat er op hun school gebeurt.

De manier waarop vragen gesteld worden aan kinderen is belangrijk om goede en juiste informatie te krijgen. De monitor gaat er nu vanuit dat kinderen kennis hebben over het verschil tussen pesten, discriminatie, mishandeling, seksuele intimidatie en misdrijf tegen zeden. Maar de Kinderombudsman weet uit de praktijk dat kinderen dit onderscheid niet altijd goed kunnen maken.

Ons advies is om leerlingen vragen te stellen over alle vormen van pesten. Dit betekent dat er bijvoorbeeld wél aan kinderen gevraagd kan worden of zij gepest worden vanwege hun huidskleur. Maar niet of zij gediscrimineerd worden vanwege hun huidskleur. Het onderscheid hiertussen moet gemaakt worden door de mensen die de monitor analyseren en niet in de vragen aan kinderen.

Lees hier de hele brief aan het ministerie van Onderwijs
Lees hier het onderzoek uit 2022 'In eenzaamheid gepest'