Op 27 juni 2023 wordt in de Tweede Kamer gesproken over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg. In de hervormingsagenda worden veel knelpunten geadresseerd. Dat is positief. Tegelijkertijd moet er ook nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat de kinderen, jongeren en hun gezinnen daadwerkelijk verbeteringen gaan ervaren. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft de Kamer daarom een brief gestuurd waarin zij een aantal punten aan de Kamer meegeeft.

Kinderrechtenverdrag

De Kinderombudsvrouw roept alle partijen op om het Kinderrechtenverdrag veel duidelijker de basis te laten zijn van de doelstellingen van beleid en wetgeving. Op deze manier wordt er voor de langere termijn een brede visie gecreëerd op wat kinderen nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Verder vraagt zij - in lijn met het Kinderrechtenverdrag - in de vervolgbesluitvormingsprocessen steeds op een gestructureerde manier het ontwikkelingsbelang van het kind te onderzoeken en mee te wegen. Ook moet het belang van het kind voorop worden gesteld in de discussie over de reikwijdte van de jeugdhulp.

Daarnaast moeten er veel minder vrijblijvende afspraken worden gemaakt over de overgang naar volwassenheid, zodat jongeren uit de jeugdzorg pas worden losgelaten als de 'big five' op orde zijn. Verder moet geïnvesteerd worden in goede participatie, zodat kinderen en jongeren daadwerkelijk invloed hebben.

Lees de brief 'Input Kinderombudsman voor het debat over de hervormingsagenda op 27 juni 2023'