De moeder van Ilias klaagt over de manier waarop de politie met Ilias is omgegaan. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben samen onderzoek gedaan naar de klachten van de moeder. Volgens de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman had de politie inderdaad anders moeten handelen.

Naar het rapport 'Van bed gelicht'