De pleegouders vinden dat het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) en de pleegzorgaanbieder Jarabee niet genoeg en niet snel genoeg hebben uitgezocht hoe het met Sharon ging en wat zij nodig had. Ook klagen de pleegouders erover dat het LJ&R Sharon naar een ander pleeggezin heeft willen laten verhuizen terwijl het LJ&R vooraf niet goed onderzocht had wat het beste was voor de toekomst van Sharon.

Klachten terecht

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar de klachten en komt tot de conclusie dat allebei de klachten terecht zijn en de handelswijze van het LJ&R en Jarabee niet voldoet aan de eisen die het Kinderrechtenverdrag stelt. Over klacht 1 oordeelt De Kinderombudsman dat het LJ&R en Jarabee niet snel genoeg in kaart hebben gebracht hoe het met Sharon ging en wat zij nodig had. Over klacht 2 oordeelt De Kinderombudsman dat er geen goede belangenafweging is gedaan door het LJ&R: een kind overplaatsen kan alleen na een zorgvuldige procedure waarin de belangen van Sharon zijn bepaald en afgewogen en een weloverwogen beslissing is genomen over de overplaatsing met oog voor de gevolgen van die beslissing voor de toekomst. Dit is niet gebeurd.