Vandaag wordt in de Tweede Kamer tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid gesproken over het actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen. Dit actieplan is opgesteld door Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis in samenwerking met het LOC Zeggenschap in de Zorg.

Pijnlijk

De Kinderombudsvrouw stelt dat met het actieplan verschillende goede acties en ontwikkelingen in gang worden gezet, maar het tegelijkertijd pijnlijk is dat dat vijf jaar nadat de Kinderombudsman in een rapport alarm sloeg, de kwaliteit van feitenonderzoek nog steeds niet goed is.

Ze pleit voor meer verbinding met andere programma’s en het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden, zoals voldoende tijd en middelen om goed onderzoek te kunnen doen door een multidisciplinair team. Ook wil ze dat het actieplan wordt aangevuld met de richtlijn van het VN-Kinderrechtencomité over het belang van het kind.

De Kinderombudsvrouw zal de uitvoering van de acties de komende periode kritisch blijven volgen.

Download position paper