In een brief aan demissionair premier Rutte en de ministers van OCW en VWS schrijft Margrite Kalverboer: 'Beide maatregelen hebben verregaande gevolgen voor het dagelijks leven van jongeren en zetten daarmee hun rechten en in het bijzonder het recht op onderwijs onder druk. Ik maak mij zorgen over de impact hiervan op de ontwikkeling van jongeren op de langere termijn.'

Zorgen over ontwikkeling en mentale gezondheid van jongeren

De Kinderombudsman maakt zich met name zorgen om jongeren in een kwetsbare positie. 'Dit mede gezien de negatieve impact die de coronacrisis en coronamaatregelen de afgelopen anderhalf jaar al op de ontwikkeling en mentale gezondheid van jongeren hebben gehad. Veel jongeren ervaren nog steeds de gevolgen hiervan.'

Recht op onderwijs onder druk

Het meeste zorgen maakt de Kinderombudsman zich over het recht op onderwijs. Dat is een essentiële voorziening waar alle jongeren toegang toe moeten hebben. Als het coronatoegangsbewijs (ctb) wordt ingevoerd in het mbo, wordt het onderwijs voor niet-gevaccineerde studenten minder toegankelijk. Zij moeten steeds testen om lessen te kunnen volgen. Dat kan leiden tot verzuim en uitval. Margrite Kalverboer: 'Minderjarige jongeren en de jongeren in een kwetsbare positie op entree en niveau 2- opleidingen moeten we geen drempels opleggen om mee te kunnen doen op school.'
Ook heeft het ctb waarschijnlijk gevolgen voor de hele gang van zaken op school wat impact heeft op het onderwijs voor álle studenten. Dat zegt onder andere JOB, de landelijke jongerenorganisatie voor studenten in het mbo.

Ook andere belangen en rechten van jongeren worden beperkt

De Kinderombudsman somt in de brief nog meer rechten en belangen op die onder druk komen te staan. Dit doet zij aan de hand van het Kinderrechtenverdrag en de visie van het Kinderrechtencomité. Een coronapas op basis van 2G in hoogrisico-omgevingen of 3G in het mbo voor minderjaren jongeren beperkt naast het recht op onderwijs ook het recht op gelijke behandeling en het recht op bewegingsvrijheid en vrije tijd.

Meer uitleg over coronamaatregelen

Als het kabinet het noodzakelijk vindt om deze maatregelen toch op te leggen, moet ze jongeren goed uitleggen welke belangenafweging er gemaakt is en waarom lichtere maatregelen geen alternatief zijn. Margrite Kalverboer: 'Jongeren hebben recht op een heldere uitleg vanuit de overheid over de ingrijpende besluiten die in het coronabeleid gemaakt worden.' De Kinderombudsman is kritisch over de informatievoorziening en uitleg over coronamaatregelen aan jongeren en beveelt het kabinet aan om deze te verbeteren.

Lees de hele brief aan het demissionair kabinet