De afgelopen weken ontvingen wij signalen en vragen over de bereikbaarheid van de overheid, de aangepaste dienstverlening, onduidelijkheid over de maatregelen, inkomensvoorzieningen en onduidelijkheid over de communicatie van de overheid. We realiseren ons uiteraard dat het de komende tijd misschien niet altijd loopt zoals gehoopt of verwacht. Toch zullen wij waar nodig ook in deze bijzondere situatie aandacht vragen voor groepen burgers die in de knel komen, zoals ondernemers, kinderen, ouderen, mantelzorgers en veteranen. Het is belangrijk dat maatregelen die de overheid nu treft zo goed als mogelijk uitpakken voor iedereen die een helpende hand nodig heeft.