Yasmine is een meisje dat houdt van drummen en van afspreken met vrienden. Toen zij zestien jaar was, kon zij niet meer thuis wonen. Daarom ging ze op een groep met andere kinderen wonen. Deze groep was van de organisatie Sterk Huis.

De klacht van Yasmine

Yasmine heeft een klacht ingediend bij de Kinderombudsman. Zij klaagt erover dat Sterk Huis niet goed heeft gehandeld nadat zij vertelde dat ze was verkracht door Alex. Zo heeft Sterk Huis geen aangifte gedaan bij de politie en zijn zij en Alex niet van elkaar gescheiden. Hierdoor heeft Yasmine een hele nare tijd gehad.

Het onderzoek van de Kinderombudsman

De Kinderombudsman heeft de klacht van Yasmine onderzocht. Hiervoor heeft de Kinderombudsman gesproken met Yasmine, vragen gesteld aan Sterk Huis en alle stukken gelezen om te begrijpen wat er is gebeurd. Daarna heeft de Kinderombudsman onderzocht of Sterk Huis goed is omgegaan met de kinderrechten van Yasmine.

Het oordeel van de Kinderombudsman

De Kinderombudsman vindt dat Sterk Huis niet goed is omgegaan met de kinderrechten van Yasmine en dat zij dus gelijk heeft met haar klacht. Nadat Yasmine vertelde dat ze was verkracht, had zij recht op goede zorg zodat ze weer gezond kon opgroeien. Ook moest zij beschermd worden tegen (nog meer) geweld. Verder had Yasmine het recht op informatie en om haar mening te geven toen er belangrijke beslissingen over haar werden genomen. Deze kinderrechten zijn niet goed nageleefd doordat Sterk Huis geen aangifte heeft gedaan bij de politie en Yasmine en Alex niet uit elkaar zijn gehaald en dit heeft grote gevolgen gehad voor hoe Yasmine zich voelde.

Advies van de Kinderombudsman

De Kinderombudsman heeft een advies gegeven aan Sterk Huis zodat zij kan leren van wat er met Yasmine is gebeurd. Dit is ook wat Yasmine het liefst wil: dat andere kinderen niet hetzelfde meemaken als zij.

Lees ook het hele rapport.