In juni presenteerde commissie De Winter haar eindrapport 'Onvoldoende beschermd'. Uit het onderzoek van de commissie blijkt dat kinderen van 1945 tot nu in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen onvoldoende zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld.

Position papers

In de Tweede Kamer spreken experts en jeugdzorginstellingen vandaag met de commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Wat moet er volgens hen gebeuren om te voorkomen dat kinderen nog langer te maken hebben met geweld in de jeugdzorg? Verschillende organisaties hebben hiervoor een zogenaamde position paper geschreven.

De Kinderombudsvrouw pleit in haar position paper voor het opvolgen van de aanbevelingen van de commissie De Winter: 'Veel geweld wordt niet zichtbaar. Er is een klimaat van vertrouwen en veiligheid nodig om het aantal meldingen omhoog te krijgen en het aantal geweldservaringen te verminderen. Opvolging van de aanbevelingen van de commissie zullen hieraan een positieve bijdrage leveren.'

Ze stelt dat uithuisplaatsing van kinderen zoveel mogelijk voorkomen moeten worden: 'Dit betekent dat we veel meer aan preventie moeten doen. En veel beter moeten vaststellen wat een kind werkelijk nodig heeft om zich in zijn kindertijd en jeugd goed te kunnen ontwikkelen.' Als uithuisplaatsing in het belang van het kind echt nodig is, moet de zorg en behandeling van hoge kwaliteit zijn, het leefklimaat goed en veilig, de groep zo klein mogelijk en dient de plaatsing zo kort mogelijk te duren.

Belang van het kind

De Kinderombudsvrouw pleit ervoor dat het ontwikkelingsbelang van het kind bij alle besluiten voorop staat: 'We ontvangen nog te vaak signalen dat andere belangen – zoals belangen van instellingen of gemeenten- soms zwaarder lijken te wegen. Hierdoor worden er besluiten genomen die niet het beste zijn voor het kind.' Ook roept ze op tot échte aandacht voor kinderen en jongeren: 'Blijf voortdurend met ze praten over wat zij nodig hebben om veilig te zijn en te blijven.'

Hiervoor is het belangrijk dat kinderen een band kunnen opbouwen met een vertrouwenspersoon en er zeker van kunnen zijn dat ze niet in een nog onveiliger situatie terecht komen omdat ze hebben gepraat. Ook moeten kinderen en jongeren die gesloten worden geplaatst betrokken worden bij het te ontwikkelen beleid: wat hebben zij nodig om zich veilig te voelen?

Lees position paper Kinderombudsman over rapport 'Onvoldoende beschermd' van commissie De Winter