De aanbevelingen gaan over twee onderdelen van het wetsvoorstel:

1. Leeftijdsgrens

De leeftijdsgrens waarop kinderen de mogelijkheid krijgen om hun geslachtsregistratie te wijzigen zonder een verzoek via de rechtbank oftewel zonder tussenkomst van de rechter. De Kinderombudsman vindt dat deze leeftijdsgrens moet vervallen. Dat sluit aan bij de uitgangspunten van het Kinderrechtenverdrag, namelijk het zelfbeschikkingsrecht. Voor dit recht mag er geen onderscheid gemaakt worden op grond van leeftijd alleen. Leeftijd speelt in zeker zin een rol, maar is te algemeen om als enige factor te gebruiken. Er moet individueel gekeken worden naar het kind, naar zijn of haar ontwikkelingsniveau, vermogen en capaciteit om een visie of mening te geven.

2. Deskundigenverklaring

De deskundigenverklaring die volledig komt te vervallen. Alleen bij een conflictsituatie tussen ouder en kind moet de zaak voorgelegd kunnen worden aan de rechter. In dat geval zou een deskundigenverklaring, in de vorm van een assessment van het kindbelang, juist kunnen helpen om het belang van het kind te onderzoeken en mee te laten wegen in het rechterlijke besluit.

Lees hier onze brief met input voor het debat