De Kinderombudsman maakt zich grote zorgen over het jeugdbeschermingsstelsel en de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: 'De problemen zijn dermate groot dat het niet meer mogelijk lijkt te doen wat het beste is voor de meest kwetsbare kinderen, ondanks goede intenties hiertoe.'

In haar brief vertelt Kalverboer over verschillende gesprekken die zij had met uithuisgeplaatste jongeren. Jongeren die zich in een onveilige of beangstigende situatie bevonden, aldus Kalverboer: 'Een rode draad in deze verhalen is dat zij allemaal vanwege een tekort aan gespecialiseerde (residentiƫle) zorg, te maken kregen met een uithuisplaatsing op een plek die niet passend was.'

Lees de brief met input voor het debat over jeugdbeschermingsstelsel