Vandaag heeft de Kinderombudsman in een brandbrief aan het kabinet specifiek aandacht gevraagd voor het belang dat kinderen hebben bij onderwijs op school. Het kabinet maakt op 12 januari bekend of de scholen nog drie weken gesloten blijven.

De Kinderombudsman heeft aandacht gevraagd voor:

1. Fysiek onderwijs als uitgangspunt bij de belangenafweging

Neem bij uw afweging het belang van kinderen om fysiek op school onderwijs te volgen als uitgangspunt. Temeer omdat we zien dat de groep kwetsbare kinderen groeit naarmate de schoolsluiting langer duurt. Hierbij gaat het er ook om hoe fysiek onderwijs veilig kan plaatsvinden.

2. Extra ondersteuning voor herstel

Investeer in herstelprogramma's om de achterstanden weg te werken die al ontstaan zijn of nog gaan ontstaan.

Ga naar de brief aan het kabinet: 'Neem onderwijs op school als uitgangspunt bij belangenafweging'