De Kinderombudsman heeft in 2018 onder andere aandacht gevraagd voor kinderen die een ouder hebben met een psychische of lichamelijke ziekte, voor kinderen in Syrische kampen en voor voogdijkinderen. In het online jaaroverzicht staat in woord en beeld wat de Kinderombudsman in 2018 heeft gedaan voor de rechten van kinderen in Nederland.

Belangen van kinderen

Uit de gesprekken die de Kinderombudsvrouw in 2018 met de honderden kinderen en jongeren had, valt op dat juist de meest kwetsbare kinderen niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. 'Er is in Nederland een papieren werkelijkheid waarin alles goed geregeld lijkt, terwijl de werkelijkheid voor kinderen die hulp nodig hebben vaak zo anders is.' Een belangrijke verklaring is volgens de Kinderombudsvrouw dat er vaak geen goede belangenafweging wordt gemaakt bij beslissingen die gevolgen hebben voor kinderen.

Daarom is ze in 2018 gestart met het ontwikkelen van een handreiking voor beleidsmakers, bestuurders en professionals. In de handreiking staat in vier heldere stappen beschreven hoe je tot een goede belangenafweging en een goed genomen besluit komt. De komende jaren wordt de handreiking uitgerold op zoveel mogelijk plekken in Nederland waar mensen werken met of voor kinderen. 'Zo wil ik voor elkaar krijgen dat bij elke beslissing over een kind of een groep kinderen een goede, inzichtelijke belangenafweging wordt gemaakt waarin de stem van het kind gehoord is. Want een goed genomen besluit leidt tot passende zorg en begeleiding voor kinderen die onze hulp zo hard nodig hebben', aldus de Kinderombudsvrouw.

In contact met de Kinderombudsman

De Kinderombudsman is in 2018 1.998 keer benaderd met vragen, hulpverzoeken, signalen en klachten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klachten van ouders die geen passende zorg of onderwijs voor hun kinderen kunnen vinden. Maar ook om kinderen die zich niet gehoord voelen of een vraag over kinderrechten hebben. We geven advies, bemiddelen als mensen bij organisaties tegen een gesloten deur aanlopen en verwijzen mensen door naar de juiste instantie.

Net als de afgelopen jaren gaan de meeste vragen en klachten over jeugdhulp, onderwijs en omgang na echtscheiding. Met 567 meldingen staat jeugdzorg bovenaan de lijst van onderwerpen waarover mensen contact opnemen. Het gaat hierbij meestal om vragen of klachten over de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Kinderen benaderen ons vaak over problemen met hun gezinsvoogd.

Onderwijs staat met 477 meldingen op de tweede plek. Vaak gaat het om situaties waarbij het niet lukt om een kind passend onderwijs te bieden en kinderen thuiszitten. Met 285 meldingen staat de omgang tussen kinderen en ouders na een echtscheiding op de derde plek. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klachten van ouders die het niet eens zijn met de beslissingen van een rechter over de omgangsregeling. Maar ook om kinderen die last hebben van de vechtscheiding van hun ouders of zich niet gehoord voelen.

Download 'Gezamenlijk jaarverslag 2018'
Download 'Online jaaroverzicht 2018'
Download 'Online jaaroverzicht 2018 - versie voor mobiele devices'