Door de coronapandemie moest de overheid in 2020 vergaande maatregelen en besluiten nemen die het leven van iedereen hebben geraakt. De Kinderombudsman vindt dat de overheid daarbij onvoldoende oog heeft gehad voor het belang van kinderen.

Lees het interview met Margrite Kalverboer in het online jaarmagazine

Thuis in 2020

In het magazine is ook aandacht voor het grote tweejaarlijkse onderzoek van de Kinderombudsman. Daarin wordt aan kinderen gevraagd hoe zij de kwaliteit van hun leven ervaren. Dat onderzoek vond plaats in coronatijd en had deze keer als thema ‘Thuis in 2020’.

Lees het artikel over het onderzoek 'Thuis in 2020'